Պայմանանշաններ

Կատարված է ժամկետում  Կատարված է ժամկետում 
 Կատարված է ժամկետի խախտումով 
 Կատարված չէ, ժամկետը չի լրացել 
 Կատարված չէ, ժամկետը լրացել է
 Հսկողությունից հանված է
 Գործողության ժամկետը սկցված չէ
 Գործողության ժամկետի մեջ  է
 Գործողության ժամկետը մոտենում է ավարտին 
 Գործողության ժամկետը ավարտված է